Mzdy a personalistika

Súčasťou vedenia personálnej a mzdovej agendy sú nasledovné služby:
  • Príprava pracovných zmlúv, dohôd a všetkých súvisiacich dokumentov

  • Vedenie všetkých povinných evidencií zamestnancov a pracovníkov na dohodu

  • Prihlásenie, príp. odhlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní

  • Správne vypočítanie miezd, vypracovanie výplatných pások

  • Prehľady o zrazených a odvedených preddavkov na daň a následné podanie

  • Spracovanie mesačných výkazov poistného a príspevkov pre SP a ZP a ich podanie

  • Prihlásenie, príp. odhlásenie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Cenník