Cenník
Mesačná paušálna cena podľa počtu účtovných položiek

Jednoduché účtovníctvo

Počet položiekNeplatca DPHPlatca DPH
do 50 50 € 60 €
51 - 100 70 € 90 €
101 - 200 120 € 140 €
201 - 300 165 € 190 €
301 - 400 210 € 250 €
401 - 600 300 € 350 €
601 a viac stanovuje sa po dohode s klientom


Služby zahrnuté v cene:
 • vedenie účtovných kníh

 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy

 • evidencia a daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz k DPH

 • komunikácia s úradmi

Služby účtované osobitne:
 • ročná účtovná závierka/Daňové priznanie FO vrátane všetkých príloh - od 80 € (podľa rozsahu a náročnosti)

 • daň z motorových vozidiel - 15 €/1 vozidlo

 • daň z nehnuteľnosti - 40 €/1 nehnuteľnosť

 • opravné alebo dodatočné daňové priznanie k DPH - 15 €

 • vystavenie faktúry - cena dohodou

 • zastupovanie klienta pri kontrole DÚ, príprava dokladov pre kontrolu - 45€/hod. 

Podvojné účtovníctvo

Počet položiekNeplatca DPHPlatca DPH
do 5080 €100 €
51 - 100110 €130 €
101 - 200170 €190 €
201 - 300240 €270 €
301 - 400300 €340 €
401 - 600450 €480 €
601 a viacstanovuje sa po dohode s klientom


Služby zahrnuté v cene:
 • vedenie účtovných kníh

 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy

 • daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz k DPH, súhrnný výkaz k DPH

 • komunikácia s úradmi

Služby účtované osobitne:
 • ročná účtovná závierka/DP vrátane všetkých príloh - od 200 € (podľa rozsahu a náročnosti)

 • daň z motorových vozidiel - 15 €/1 vozidlo

 • daň z nehnuteľnosti - 40 €/1 nehnuteľnosť

 • opravné alebo dodatočné daňové priznanie k DPH - 15 €

 • vystavenie faktúry - cena dohodou

 • zastupovanie klienta pri kontrole DÚ, príprava dokladov pre kontrolu - 45€/hod.

Cenník
Personálnej agendy

Mzdy a personalistika

PoložkaCena
Prvotná evidencia zamestnanca, dohodára
(prihlášky do poisťovní - SP, ZP, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti)
25 €
Pracovná zmluva / Dohoda 15 €
Spracovanie mzdy 15 €
Výkaz pre poisťovňu 10 €
Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane 30 €
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 15 €
Potvrdenie o zadniteľnom príjme 7 €
Odhláška zamestnanca, dohodára z poisťovní 15 €
Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (SP, ZP, DÚ) 30 €

Nezáväzná cenová ponuka

Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky